Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Epidemija COVID-19
Kdaj je maska obvezna?

Kdaj je maska obvezna?

Kot opredeljujejo nove omejitve, so maske obvezne v javnih zaprtih in odprtih prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati zadostne razdalje.

V nadaljevanju bomo preverili, v katerih primerih je nošnja mask obvezna in kdaj ne.

 

Kakšne maske so ustrezne?

Po novem ne zadošča več vsaka maska. Maske iz blaga tako niso več ustrezne.

Tako zadošča le uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

 

V katerih prostorih je potrebno nositi masko?

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Policisti, inšpektorji, občinski redarji, varnostno osebje, izvršitelji in druge uradne osebe morajo pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki in v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.

 

Kaj spada pod zaprt javni prostor?

Zaprt javni kraj oziroma prostor, na katerega ne nanaša obvezna zaščita z masko je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

 

Kdaj maska ni obvezna?

Maska ni obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih.

Maska prav tako ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja in za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu, razen pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah, ki potekajo v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena tega odloka,
  • višje in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa, razen pri študijskem procesu, ki se izvaja v kliničnem okolju in poteka v dejavnostih za čas opravljanja dela
  • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
  • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  • učence, dijake in študente ves čas izvajanja vzgojno- izobraževalnega programa, razen za dijake pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah in študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju, če delo pri kliničnih vajah ali študijski proces, ki se izvaja v kliničnem okolju, poteka v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena Odloka,
  • ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

 

Obvezno razkuževanje rok

Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev dozatorjev za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb na območju Republike Slovenije morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

 

Globe za kršitelje

Skladno z določili Zakona o nalezljivih boleznih globe za kršitelje znašajo od 400 do 4.000 EUR.

e-obrazec e-obrazec - Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa

  Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Več o tem:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.