Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sreda, 24. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Delo od doma
Kdaj lahko delodajalec zaposlenemu odredi delo od doma?

Delo od doma

Kraj opravljanja dela delavec in delodajalec dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. Tako mora biti opravljanje dela na domu dela pogodbe o zaposlitvi.

V primeru izrednih razmer pa lahko delodajalec delo od doma tudi enostransko odredi.

V nadaljevanju bomo preverili, kdaj, kako in pod kakšnimi pogoji, lahko delodajalec svojemu zaposlenemu odredi opravljanje dela na domu.

 

Kaj je delo od doma?

Kot delo od doma se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

Za delo od doma se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

 

Kako se določi delo od doma?

Kot omenjeno, je potrebno možnost opravljanja dela na domu opredeliti v podobi o zaposlitvi.

V kolikor bi delavec in delodajalec želela, da delavec opravlja delo od doma, vendar tega ni opredeljenega v pogodbi o zaposlitvi, je potrebna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Ker gre za spremembo kraja opravljanja dela, sklenitev aneksa namreč ne zadošča.

 

Več o tem:

 

Odreditev dela na domu ob izrednih razmerah

V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so naravne nesreče potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.

Tako lahko delodajalec delavca napoti na opravljanje dela na domu, a le , dokler trajajo take okoliščine.

  Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

 

Obvestilo inšpektoratu

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo. Obvestilo se vloži elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.

 

Pravice, obveznosti in pogoji med delom na domu

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca.

Prav tako ima delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti varne pogoje dela na domu, kot to določata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Prav tako mora delodajalec tudi za delavca, ki dela na domu, voditi dnevno evidenco delovnega časa, kot določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

 

Več o tem:

 

Katera dela se ne morejo opravljati na domu?

Inšpektor prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo od doma škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki se v skladu z 72. členom tega zakona ne smejo opravljati kot delo od doma.

Dela, ki se ne morejo opravljati na domu so lahko opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih ali drug predpis.

Če delavec predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, mora delodajalec svojo odločitev pisno utemeljiti najkasneje v 15 dneh. Pisna utemeljitev se lahko pošlje po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.