Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
20. januar 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Terjatve upnikov v stečaju
Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

Terjatve upnikov v stečaju

Ko gre podjetje v stečaj imajo upniki, ki jim podjetje dolguje 3. mesece časa, da prijavijo svoje terjatve v stečajno maso.

Naslednji članek opisuje katere terjatve poznamo, kakšna je razlika med njimi in kakšen je postopek v katerem upniki prijavijo svoje terjatve v stečajno maso.

 

Navadne terjatve

Navadne terjatve so običajno v postopku stečaja najbolj pogoste. Običajno gre tu za neplačane račune, ki jih je stečajni dolžnik prejel, a nam jih ni plačal.

Ko podjetje objavi stečaj imamo navadni upniki 3 mesece časa, da prijavimo svoje terjatve v stečajno maso. Če tega ne storimo, naša terjatev propade.

Če smo zoper upnika že pred začetkom stečaja vložili izvršbo in še ni končana, se z začetkom stečaja le-ta prekine. Tako je prijava v stečajno maso edina možnost, ki nam ostane.

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku
e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju

 

Prednostne terjatve

Prednostne terjatve so terjatve, ki so iz stečajne mase poplačane pred ostalimi terjatvami. Če prijavljate prednostne terjatve, tudi za njih velja 3 mesečni rok za prijavo.

Prednostne terjatve so:

  • plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
  • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
  • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
  • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
  • davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz prejšnjih alinej,
  • nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
  • terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
  • v postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

V osebnem stečaju pa med prednostne terjatve spadajo tudi terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Morebitni odpust obveznosti pri osebnem stečaju na prednostne terjatve ne učinkuje.

e-obrazec e-obrazec: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku

e-obrazec e-obrazec: Prijava prednostnih in navadnih terjatev v stečajnem postopku

 

Izločitvene pravice

Prijava izločitvene pravice pride v poštev, ko se naše premoženje znajde v stečajni masi stečajnega dolžnika.

Primer: Od podjetja, ki je v stečaju (gradbeno podjetje) smo kupili stanovanje. Ker še nismo uredili vpisa v zemljiški knjigi, je to podjetje še vedno v zemljiški knjigi vpisano kot lastnik našega stanovanja. Zato se lahko zgodi, da naše stanovanje postane del stečajne mase tega gradbenega podjetja.

Če sumimo, da je temu tako, je pametno preveriti, kdo je kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi. Kako to preverimo opisuje članek: Kje dobiti izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?

Če je v zemljiškoknjižnem izpisku navedeno, da je podjetje še vedno lastnik nepremičnine, je potrebno sodišču ki vodi stečajni postopek, poslati prijavo izločitvenih pravic v stečajnem postopku. Seveda skupaj z vsemi dokazi (darilna, prodajna pogodba,...), s katerimi sodišču dokazujemo, da smo dejanski lastniki nepremičnine.

Če tega ne storimo, se bo naša nepremičnina skoraj zagotovo znašla v stečajni masi tega podjetja.

e-obrazec e-obrazec: Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku.

 

Terjatve iz prisilne poravnave

Marsikatero podjetje poskuša pred stečajem rešiti poslovanje v prisilni poravnavi. Če ta ni uspešna, običajno sledi stečaj.

Če smo kot upnik terjatve že prijavili v postopku prisilne poravnave, jih sedaj ni potrebno vnovično prijavljati. Drugače je, če terjatev v prisilni poravnavi nismo prijavili. V tem primeru je potrebna prijava v stečajnem postopku.

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku

 

Koristni članki v zvezi s stečajem:

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:

Stečaj in prisilna poravnava:

Članki:

 

e obrazci za prijavo terjatev v stečaju in prisilni poravnavi

PRIJAVA
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Vse, kar morate vedeti o obveznosti ugotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih
kliknite tu!

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Tožba za redno odpoved najemnega razmerja za poslovni prostor
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za poslovni prostor
Predlog najemnika poslovnih prostorov za sporazumno prekinitev najemnega razmerja
Evidenca dejanskih lastnikov po ZPPDFT-1
Sklep o ugotovitvi dejanskega lastnika po ZPPDFT-1

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: