Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Terjatve upnikov v stečaju
Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

Terjatve upnikov v stečaju

Ko gre podjetje v stečaj imajo upniki, ki jim podjetje dolguje 3. mesece časa, da prijavijo svoje terjatve v stečajno maso.

Naslednji članek opisuje katere terjatve poznamo, kakšna je razlika med njimi in kakšen je postopek v katerem upniki prijavijo svoje terjatve v stečajno maso.

 

Navadne terjatve

Navadne terjatve so običajno v postopku stečaja najbolj pogoste. Običajno gre tu za neplačane račune, ki jih je stečajni dolžnik prejel, a nam jih ni plačal.

Ko podjetje objavi stečaj imamo navadni upniki 3 mesece časa, da prijavimo svoje terjatve v stečajno maso. Če tega ne storimo, naša terjatev propade.

Če smo zoper upnika že pred začetkom stečaja vložili izvršbo in še ni končana, se z začetkom stečaja le-ta prekine. Tako je prijava v stečajno maso edina možnost, ki nam ostane.

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku
e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju

 

Prednostne terjatve

Prednostne terjatve so terjatve, ki so iz stečajne mase poplačane pred ostalimi terjatvami. Če prijavljate prednostne terjatve, tudi za njih velja 3 mesečni rok za prijavo.

Prednostne terjatve so:

  • plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
  • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
  • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
  • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
  • davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz prejšnjih alinej,
  • nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
  • terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
  • v postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

V osebnem stečaju pa med prednostne terjatve spadajo tudi terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Morebitni odpust obveznosti pri osebnem stečaju na prednostne terjatve ne učinkuje.

e-obrazec e-obrazec: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku

e-obrazec e-obrazec: Prijava prednostnih in navadnih terjatev v stečajnem postopku

 

Izločitvene pravice

Prijava izločitvene pravice pride v poštev, ko se naše premoženje znajde v stečajni masi stečajnega dolžnika.

Primer: Od podjetja, ki je v stečaju (gradbeno podjetje) smo kupili stanovanje. Ker še nismo uredili vpisa v zemljiški knjigi, je to podjetje še vedno v zemljiški knjigi vpisano kot lastnik našega stanovanja. Zato se lahko zgodi, da naše stanovanje postane del stečajne mase tega gradbenega podjetja.

Če sumimo, da je temu tako, je pametno preveriti, kdo je kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi.

Več o tem:

Če je v zemljiškoknjižnem izpisku navedeno, da je podjetje še vedno lastnik nepremičnine, je potrebno sodišču ki vodi stečajni postopek, poslati prijavo izločitvenih pravic v stečajnem postopku. Seveda skupaj z vsemi dokazi (darilna, prodajna pogodba,...), s katerimi sodišču dokazujemo, da smo dejanski lastniki nepremičnine.

Če tega ne storimo, se bo naša nepremičnina skoraj zagotovo znašla v stečajni masi tega podjetja.

e-obrazec e-obrazec: Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku.

 

Terjatve iz prisilne poravnave

Marsikatero podjetje poskuša pred stečajem rešiti poslovanje v prisilni poravnavi. Če ta ni uspešna, običajno sledi stečaj.

Če smo kot upnik terjatve že prijavili v postopku prisilne poravnave, jih sedaj ni potrebno vnovično prijavljati. Drugače je, če terjatev v prisilni poravnavi nismo prijavili. V tem primeru je potrebna prijava v stečajnem postopku.

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku

 

Koristni članki v zvezi s stečajem:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:

Stečaj in prisilna poravnava:

Članki:

 

e obrazci za prijavo terjatev v stečaju in prisilni poravnavi


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.