Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
23. januar 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Socialna pomoč
Ukinjena vračila socialne pomoči in zaznambe na nepremičninah

Socialna pomoč

Veljati so začele spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ZSVarPre-E ki pomembno vplivajo na večino prejemnikov socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Spremembe so namreč odpravile zaznambo na nepremičninah prejemnikov, prav tako pa so odpravile dolžnost dedičev, ki so morali vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejemal zapustnik.

Vendar pozor. Spremembe veljajo za vse.

V naslednjem članku bomo preverili, kakšne so zadnje spremembe na področju vračanja socialne pomoči.

 

Ukinitev zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini

Ukinile so se zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, ki je v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči.

Vendar to velja le za nepremičnine do vrednosti 120.000 EUR, v katerih upravičenci prebivajo ter imajo prijavljeno stalno prebivališče.

V kolikor ima upravičenec v lasti nepremičnino, vredno več kot 120.000 EUR, je do socialne pomoči oz. varstvenega dodatka upravičen le, če CSD presodi, da si preživetja z nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati in v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči ni prejel ali jo je prejel največ osmnajstkrat.

V kolikor je v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč prejel več kot osemnajstkrat je potrebno soglasje za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini.

 

Že vpisane zaznambe

Zaznambe o prepovedi odtujitve in obremenitve, ki so že vpisane v zemljiški knjigi so se izbrisale po uradni dolžnosti.

To velja za zaznambe:

  • ki so bile vpisane v informatizirano glavno knjigo po 1. januarju 2012,
  • so vpisane v korist Republike Slovenije in
  • je vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine temeljil na odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

 

Omejitev dedovanja oz. vračilo socialne pomoči s strani dedičev

Spremembe so tudi za dediče oseb, ki prejemajo sociano pomoč in varstveni dodatek po uveljavitvi sprememb.

Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.

Še vedno velja, da dedičem ni potrebno vračati enkratne izredne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in pomoči pri kritju stroškov pogreba.

Obveza vračila varstvenega dodatka in redne socialne pomoči NE VELJA za dediče tistih upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki jim je bila pomoč dodeljena in niso imeli imeli v lasti stanovanja ali stanovanjske hiše (v katerem oz. v kateri so dejansko bivali in so imeli prijavljeno stalno prebivališče), katerega oz. katere vrednost ne presega 120.000 EUR.

Te spremembe pa veljajo le za upravičence s stanovanjem (hišo), v katerem živijo, v vrednosti do 120.000 EUR, ki pomoč prejmejo po uvedbi sprememb. Vračilo sredstev (omejitev dedovanja) za že dodeljeno oziroma prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se ohranja.

V zapuščinskih postopkih, ki do začetka uporabe teh sprememb, še niso bili zaključeni, se spremembe ne uporabljajo. Omejitev dedovanja premoženja osebe se v teh primerih, izvede skladno z omejitvami, ki so se uporabljali do začetka uporabe spremenjenega zakona.

 

Kdaj spremembe veljajo?

Spremembe zakona veljajo od 31.12.2016, uporabljajo pa se od 1.1.2017.

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Članki:

Dokumenti:

Zakonodaja:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...

PRIJAVA
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Vse, kar morate vedeti o obveznosti ugotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih
kliknite tu!

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Tožba za redno odpoved najemnega razmerja za poslovni prostor
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za poslovni prostor
Predlog najemnika poslovnih prostorov za sporazumno prekinitev najemnega razmerja
Evidenca dejanskih lastnikov po ZPPDFT-1
Sklep o ugotovitvi dejanskega lastnika po ZPPDFT-1

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: