Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Garancija
Kdaj in kako lahko uveljavljate garancijo?

garancija

Garancija je pravica kupca, ki jo uveljavlja, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Garancijo podrobneje določa Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), določila o garanciji pa (razen pravic iz 21. člena ZVPot-1) veljajo tudi, ko je kupec pravna oseba.

V naslednjem članku bomo preverili, kaj garancija je po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), kako se uveljavlja, kakšne so pravice kupca in kaj nam preostane, ko garancije ni možno uveljavljati.

 

Kaj je garancija?

Po ZVPot-1 je garancija vsaka obveznost, ki jo prodajalec ali proizvajalec (garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Novi ZVPot-1 garancijo loči na prostovoljno (tržno) in obvezno.

 

Garancijski list

Za blago, za katero je izdana garancija, vam mora podjetje najpozneje ob dobavi izročiti garancijski list, vendar pa je dolžan izpolniti obveznosti iz naslova garancije, četudi vam garancijski list ni bil izročen.

 

Tržna garancija

Prodajalec odgovarja za popravilo ali zamenjavo blaga, kadar da potrošniku tržno garancijo trajnosti določenega blaga za določeno obdobje. Ta odgovornost velja brez poseganja v pravno varstvo na podlagi drugih predpisov.

Pri tem lahko od prodajalca zahtevate, da na lastne stroške in v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvestite o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni (če je nujno, se lahko rok podaljša za 15 dni), brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za vas.

 

Obvezna garancija

Blago, za katerega je predpisana zakonska garancija določa Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Minimalni garancijski rok enega leta tako denimo velja za:

 • proizvode za gospodinjsko in podobno uporabo,
 • proizvode avtomobilske in podobne industrije,
 • stroje in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin,
 • proizvode informacijske tehnologije,
 • športno opremo in rekvizite,
 • proizvode s področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo,
 • elektro-medicinske pripomočke, namenjenih osebni uporabi,
 • naprave za varstvo pred požarom,
 • čistilne naprave,
 • male kurilne naprave.

Proizvajalec mora za to blago zagotoviti:

 • (poleg garancijskega lista) navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;,
 • servis, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti,
 • brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka,
 • proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Obvezna garancija ne velja za rabljeno blago.

Več o tem:

 

Uveljavljanje garancije

V primeru uveljavljanja garancije, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak. Če se napaka pokaže v 30. dneh od dobave, lahko že takoj zahtevate vračilo kupnine.

Če napake niso odpravljene v skupnem roku 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blago.

30-dnevni rok se lahko podaljša za največ 15 dni, pri čemer mora proizvajalec potrošnika obvestiti.

V primeru, da proizvajalec v roku 45. dni ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko zahtevate vračilo celotne ali sorazmerno znižanje kupnine.

Sorazmerno znižanje kupnine je lahko sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, napram blagu brez napake.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list.

 

Odškodnina in nadomestno blago

Pri uveljavljanju obvezne garancije vam lahko proizvajalec oziroma pooblaščeni servis za čas popravila zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če vam proizvajalec ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, imate pravico uveljavljati škodo, ki ste jo je utrpeli, ker blaga niste mogli uporabljati od trenutka, ko ste zahtevali popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

 

Kritje stroškov popravila

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

 

Garancija za storitev

V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko potrošnik:

 • zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
 • zahteva ponovno izvedbo storitve;
 • zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
 • odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Ponudnika storitve mora potrošnik obvestiti v 2 mesecih po ugotovitvi nepravilnosti in najkasneje v 2 letih od dneva storitve.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo potrošnika o nepravilno opravljeni storitvi

  Obvestilo potrošnika o nepravilno opravljeni storitvi
Obvestilo potrošnika o nepravilno opravljeni storitvi

Ponudnik storitve mora zahtevo rešiti v 8. dneh. Če se s potrošnikovo zahtevo ne strinja, pa mora v 8. dneh potrošniku podati pisno utemeljitev, zakaj zahtevi nasprotuje.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.