Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 10. december 2022 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Garancija
Kdaj in kako lahko uveljavljate garancijo?

garancija

Garancija je pravica kupca, ki jo uveljavlja, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Garancijo podrobneje določa Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), določila o garanciji pa (razen pravic iz 21. člena ZVPot) veljajo tudi, ko je kupec pravna oseba.

V naslednjem članku bomo preverili, kaj garancija je po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), kako se uveljavlja, kakšne so pravice kupca in kaj nam preostane, ko garancije ni možno uveljavljati.

 

Kaj je garancija?

Po ZVPot je garancija obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Pravice, ki jih iz vidika garancije določa ZVPot pripadajo tudi pravnim osebam (razen pravic iz 21 člena ZVPot).

 

Garancijski list

Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec kupcu izročiti garancijski list dajalca garancije.

Garancijski list mora vsebovati:

 1. firmo in sedež dajalca garancije;
 2. firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
 3. datum izročitve blaga;
 4. podatke, ki identificirajo blago;
 5. izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
 6. ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
 7. trajanje garancijskega roka;
 8. za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
 9. opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Tudi če garancijski list ni izdan ali če ne vsebuje vseh podatkov, ali če ne določa pogojev garancije, to ne vpliva na kupčeve pravice do uveljavljanja garancije.

 

Za katere izdelke velja obvezna garancija

Blago, za katerega je predpisana zakonska garancija določa Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Minimalni garancijski rok enega leta tako denimo velja za:

 • proizvode za gospodinjsko in podobno uporabo,
 • proizvode avtomobilske in podobne industrije,
 • stroje in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin,
 • proizvode informacijske tehnologije,
 • športno opremo in rekvizite,
 • proizvode s področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo,
 • elektro-medicinske pripomočke, namenjenih osebni uporabi,
 • naprave za varstvo pred požarom,
 • čistilne naprave.

Proizvajalec mora za to blago:

 • zagotoviti (poleg garancijskega lista) tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov (to lahko izroči tudi prodajalec),
 • zagotavljati servis,
 • zagotavljati brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka,
 • zagotavljati proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako (bodisi to opravlja ali preko pogodbenega partnerja).

Garancija velja tudi za določeno rabljeno blago. Za to blago je določen minimalni enomesečni garancijski rok. Ta velja za:

 • cestna motorna vozila,
 • priklopna vozila,
 • vozila s pomožnim motorjem.

Proizvajalec mora za to blago izročiti garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavljati brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka.

Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga kupcu.

 

Uveljavljanje garancije

V primeru uveljavljanja garancije, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak.

Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec kupcu brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

V primeru, da proizvajalec v roku 45. dni ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list.

Rok za uveljavljanje teh pravic sta 2 leti od dneva, ko je kupec zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

 

Kritje stroškov popravila

Proizvajalec je dolžan sam kriti stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. nadomestitvi blaga z novim.

 

Odškodnina

Proizvajalec oz. pooblaščeni servis lahko kupcu za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda.

Če proizvajalec kupcu ne zagotovi nadomestnega proizvoda v začasno uporabo, ima kupec pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

 

Kaj če ni mogoče uveljavljati garancije

V primeru, da garancije ni mogoče uveljavljati (denimo v primeru, ko garancijski rok poteče, ali ko napaka ne spada v okvir garancije), lahko kupec uveljavlja pravice iz nasova stvarne napake.

e-obrazec - Obvestilo prodajalcu o stvarni napaki na kupljeni stvari

Več o stvarni napaki lahko (na primeru avtomobila) preberete v članku: Kaj lahko stori kupec avtomobila, ki ima napako za katero ni vedel?

  Obvestilo prodajalcu o stvarni napaki na kupljeni stvari
Obvestilo prodajalcu o stvarni napaki na kupljeni stvari

 

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 18 let izkušenj
preko 18 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Poziv najemodajalca najemniku na izselitev iz stanovanja
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe zaradi e-vinjete
Predlog upnika za podaljšanje odloga izvršbe
Izbris zakupa oz. najema (izbrisno dovoljenje)
Vloga za povračilo škode zaradi obveznega cepljenja

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2022.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.