Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Solidarnostni dodatki po PKP10
Kdo in v kakšnem znesku bo prejel solidarnostni dodatek po PKP10?

Solidarnostni dodatki po PKP10

ZDUPŠOP je določil izplačilo solidarnostnih dodatkov.

V nadaljevanju bomo preverili kdo in v kakšnem znesku je upravičen do solidarnostnega dodatka.

 

Solidarnostni dodatek za upokojence

Upokojenec je upravičen do solidarnostnega dodatka, v kolikor:

 • ima stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji,
 • je uživalec pokojnine, ki jo izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in
 • izplačana pokojnina znaša 732 EUR ali manj.

 

Koliko znaša solidarnostni dodatek za upokojence?

Solidarnostni dodatek za upokojence po PKP10 znaša:

VIŠINA POKOJNINE DODATEK PO PKP10
do 523 EUR 300 EUR
od 523,01 do 628 EUR 230 EUR
od 628,01 do 732 EUR 130 EUR

Solidarnostni dodatek pod istimi pogoji pripada tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in uživalci poklicnih pokojnin in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter jih izplačuje zavod.

V znesku pokojnine, ki je kriterij za izplačilo dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Upošteva se višina pokojnine oziroma nadomestila, prejetega v decembru 2021. Znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, ki se po prejšnjem odstavku šteje v znesek pokojnine, se upošteva v višini izplačane pokojnine v januarju 2021.

Uživalcem pokojnine, ki se jim je na dan 1. januar 2021 pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačevala v sorazmernem delu ali so po podatkih FURS poleg pokojnine prejemali še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja in stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji, se znesek tuje pokojnine upošteva v višini, kot ga je zavod pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2021 za januar 2021.

Do solidarnostnega dodatka za upokojence so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se v teh primerih preračuna na polni delovni čas, enkratni solidarnostni dodatek pa se jim prizna ob upoštevanju preračunanega nadomestila in zneskov po katerih se določi višina dodatka v sorazmernem delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Pri določitvi višine enkratnega solidarnostnega dodatka se upošteva višina nadomestila, ki ga je uživalec prejel za december 2021. V tem primeru je potrebno vložiti vlogo, ki mora biti skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oz. odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2022.

 

Kdaj bo solidarnostni dodatek za upokojence izplačan?

Solidarnostni dodatek za upokojence po PKP10 se izplača do konca januarja 2022. Upokojencem, ki so upravičeni do izplačila solidarnostnega dodatka za upokojence, bo zavod dodatek izplačal pri izplačilu pokojnine za februar.

Izplačilo solidarnostnega dodatka za uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz šestnajstega odstavka tega člena izplača zavod na podlagi vložene vloge uživalca nadomestila, ki mora biti skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oz. odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2022.

Solidarnostni dodatek za upokojence je neobdavčen.

 

Solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb

Do dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, so upravičene osebe, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

Do solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po PKP10 so upravičene osebe:

 • s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence po PKP10,
 • katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 EUR,
 • so na dan 30.12.2021 dopolnile 65 let starosti in
 • so nosilci oziroma člani kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb znaša 150 EUR, izplača pa se na podlagi vloge upravičenca, ki se vloži na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, do 31. januarja 2022.

Solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči in ni obdavčen.

 

Solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine oseb po PKP10 so:

 • upravičenci po zakonu, ki ureja vojne veterane, ki prejemajo veteranski dodatek,
 • upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki prejemajo invalidski ali družinski dodatek,
 • upravičenci do nadomestila po 5. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18 in 196/21 – ZDOsk),
 • upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, ki imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

Solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine po PKP10 znaša 150 EUR in se izplača do 31. marca 2022.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za posebej ranljive skupine so upravičenci upravičeni le, če niso hkrati upravičeni do drugih dodatkov po PKP10.

 

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 • Pravni nasvet po e-Pošti

   COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


  • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 500 različnih
dokumentov
   Preko 500 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   preko 20 let izkušenj
   preko 20 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
   Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

   NOVI e-obrazci:

   Sklep o višini regresa
   Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
   Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
   Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
   Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
   Vse pravice pridržane.


   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.