Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 12. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Sprememba pogodbe o zaposlitvi
Kdaj zadošča aneks, kdaj pa je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?

Sprememba pogodbe o zaposlitvi

Sprememba določil v pogodbi o zaposlitvi je relativno pogosta. Spremembe lahko predlaga tako delavec, kot delodajalec, veljati pa začnejo, ko (če) se z njimi strinjata obe stranki.

Pri uveljavljanju sprememb, pa je potrebno vedeti, kdaj zadošča aneks k pogodbi, kdaj pa je potrebno podpisati novo pogodbo o zaposlitvi.

V naslednjem članku bomo preverili, kdaj za spremembo pogodbe o zaposlitvi zadošča aneks, kdaj pa je potrebno podpisati novo pogodbo o zaposlitvi...

 

Kaj mora pogodba o zaposlitvi vsebovati?

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,
 • kraj opravljanja dela - če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o plačilu dodatkov in drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • določilo o usposabljanju, ki ga zagotovi delodajalec,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih v ZDR-1.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki, delodajalec pa mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

Če mu pisna pogodba o zaposlitvi ni bila izročena, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev.

e-obrazec e-obrazec: Zahteva delavca za izročitev pogodbe o zaposlitvi

Pri tem pa dejstvo, da pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki oz. če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.

Več o tem:

 

Spremembe pogodbe o zaposlitvi

Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka.

Spremembe veljajo le, če v to privolijo obe stranki, torej tako delodajalec, kot tudi delavec.

Več o tem:

Pogodba o zaposlitvi se spremeni s podpisom aneksa k pogodbi ali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi.

 

Kdaj aneks, kdaj nova pogodba o zaposlitvi?

Če gre za spremembo:

 • naziva delovnega mesta oziroma vrste dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,
 • kraja opravljanja dela,
 • časa, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta (če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas),
 • določila ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom, ter
 • ko gre za odpoved pogodbe s ponudbo nove,

je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

Nova pogodba ni potrebna, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu.

e-obrazec e-obrazec: Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva

  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi


Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva

V ostalih primerih spremembe pogodbe o zaposlitvi, lahko delavec in delodajalec spremembe uredita z aneksom k pogodbi.

Aneks k pogodbi
Aneks k pogodbi
  Aneks k pogodbi o zaposlitvi - sprememba naslova delavca
Aneks k pogodbi o zaposlitvi -
sprememba naslova delavca
AAneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva

 

Podaljšanje zaposlitve za določen čas

V primeru podaljšanja zaposlitve za določen čas, morata delavec in delodajalec ob vsakem podaljšanju delovnega razmerja skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

Več o tem:
  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.