Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
nedelja, 21. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Sprememba pogodbe o zaposlitvi
Kdaj lahko delodajalec spremeni pogodbo o zaposlitvi?

Sprememba pogodbe o zaposlitvi

Situacija, ko delodajalec ponudi delavcu spremenjeno pogodbo o zaposlitvi oz. aneks k pogodbi, je relativno pogosta.

Preden pa se delavec odloči za podpis, mora vedeti, kaj so njegove dejanske možnosti in kaj lahko stori.

Tako bomo pogledali, kdaj se lahko pogodba o zaposlitvi spremeni, kako se lahko spremeni in kako se spremeni pogodba o zaposlitvi za določen čas.

 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

V primerih, ki jih določa 54. člen ZDR-1 lahko delodajalec in delavec podpišeta pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Zaporedno število, kolikokrat lahko to storita (denimo vsake 3. mesece) ni določeno, načeloma pa delavec pri delodajalcu na istem delovnem mestu ne sme biti zaposlen za določen čas več kot 2 leti.

Pri tem je potrebno omeniti, da po poteku časa, za katerega je sklenjena pogodba za določen čas delodajalec delavca dejansko ne odpusti, ampak pogodba preprosto neha veljati in delavec ni več zaposlen pri tem delodajalcu.

Vedeti je potrebno tudi, da se v primeru, če delavec delo pri delodajalcu opravlja normalo tudi po poteku pogodbe, brez da bi prej to pogodbo podaljšala, se pogodba o zaposlitvi za določen čas, avtomatsko spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Zato mora delodajalec pred potekom pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delavcu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi. Če pa tega ne želi, je priporočljivo, da ga o tem predhodno obvesti.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi
e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

Več o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, lahko preberete tu: Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembne.

 

Sprememba pogodbe o zaposlitvi

Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga delodajalec, kot tudi delavec.

To lahko storita bodisi z aneksom, bodisi tako, da skleneta novo (spremenjeno) pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi
e-obrazec e-obrazec: Aneks k pogodbi

Vendar pa mora skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, če se spreminja:

  • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,
  • kraj opravljanja dela,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
  • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

Nova pogodba pa ni potrebna, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu.

e-obrazec e-obrazec: Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva

Predvsem z vidika delavca, pa je pri tem potrebno vedeti, da v to ne sme biti prisiljen, prav tako pa delodajalec pogodbe o zaposlitvi ne sme spreminjati enostransko.

To pomeni, da dokler delavec ne podpiše aneksa, ali nove pogodbe, velja stara pogodba. Seveda pa se mora tudi delavec zavedati, da pogosto zavračanje sprememb pomeni prekinitev pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.

  Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva

 

Spremembe, ki jih predlaga delavec

Če spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi predlaga delavec zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela, mora delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev najkasneje v 30 dneh. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Delavec lahko poda predlog za spremembo, po poteku šestih mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma po poteku poskusnega dela, ko traja dlje kot šest mesecev.

Če delavec delodajalcu poda enak predlog, kot ga je že podal v preteklosti, mora delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev le, če je od predhodno podanega predloga preteklo najmanj eno leto.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.