Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Podaljševanje zaposlitve za določen čas
Kolikokrat lahko delodajalec podaljša pogodbo?

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi še vedno ostaja ena od bolj fleksibilnih oblik zaposlitve na trgu dela.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je načeloma zakonska izjema, ki se uporabi le, ko za to nastane potreba. Zato obstajajo omejitve, tudi časovne, ki omejujejo zaposlovanje za določen čas. V primeru kršitev se pogodba o zaposlitvi za določen čas samodejno transformira v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

V nadaljevanju bomo preverili, kolikokrat, za kakšen čas in pod kakšnimi pogoji, lahko delodajalec podaljša pogodbo o zaposlitvi za določen čas in tudi, kaj se zgodi, če ta določila krši.

 

Kdaj se pogodba o zaposlitvi za določen čas sploh sklene?

Zaposlitev za določen čas predstavlja izjemo pri zaposlovanju in se lahko sklene v primeru, da tako narekujejo potrebe delovnega procesa.

Torej ko gre za delo, ki po svoji naravi traja določen čas, ko gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, ko gre za začasno povečan obseg dela, itd.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi
Več o tem:

 

Kolikokrat lahko delodajalec podaljša zaposlitev za določen čas?

Splošno prepričanje je, da zakon omejuje, kolikokrat lahko delodajalec zaposlenemu podaljša pogodbo. Vendar to ne drži.

Zakon o delovnih razmerjih ne omejuje, kolikokrat se lahko zaposlitev za določen čas sklene, omejuje pa čas, za katerega se zaposlitev za določen čas sklene. Kolikokrat v tem časovnem obdobju delodajalec z zaposlenim sklene novo pogodbo, ni določeno.

 

Za kako dolgo je lahko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi. Delodajalec pa ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.

Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

Ta časovna omejitev ne velja, ko je kot razlog za zaposlitev za določen čas navedeno:

  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
  • poslovodno osebo ali prokurista,
  • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena ZGD-1,
  • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela se lahko sklene za največ en mesec.

Izjema je tudi projektno delo, ki traja več kot dve leti. V tem primeru lahko to obdobje traja tudi več kot dve leti, oz. tako dolgo, kolikor traja projekt.

Isti pogoji veljajo tudi za delavce, ki so v podjetju zaposleni preko agencij.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

 

Kaj se šteje za prekinitev 2-letnega obdobja?

Obdobje dveh let se prekine, če delavcu poteče pogodba in delodajalec vsaj 3 mesece z delavcem ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru z podpisom nove pogodbe začne teči novo dvoletno obdobje.

 

Kaj če pogodba poteče, delavec pa ostane na delu?

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Delavec lahko tako v takšnem primeru od delodajalca zahteva izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ter to pravico uveljavlja tudi preko delovnega sodišča.

e-obrazec e-obrazec: Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Delodajalec delavca zakonsko ni dolžan obvestiti, ali mu bo delovno razmerje podaljšal ali ne, je pa to, v izogib zapletom in tožbi s strani zaposlenega, priporočljivo.

  Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

 

Potek delovnega razmerja za določen čas

Ko zaposlitev za določen čas poteče, je zaposleni v večini primerov upravičen do odpravnine. Ta pravica se ne nanaša na potek posamezne pogodbe za določen čas, ampak za potek delovnega razmerja. V primeru več sklenjenih pogodb za določen čas, sklenjenih druga za drugo, se odpravnina zaposlenemu izplača ob poteku zadnje pogodbe za določen čas.

e-obrazec e-obrazec: Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

  Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V kolikor delodajalec delavcu odpravnine ne izplača, ga lahko le-ta v prvem koraku opozori (opozorilo ni zakonsko obvezno), v naslednjem koraku pa zoper delodajalca vloži ustrezno tožbo.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo delavca delodajalcu, za izplačilo odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas

e-obrazec e-obrazec: Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo odpravnine

Več o tem:

 

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.