Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |


Kaj ponujamo:

 • SEPO za upravne organe
  Sistem elektronskih pametnih obrazcev za državno upravo
 • SEPO za podjetja
  Sistem elektronskih pametnih obrazcev za podjetja
 • SEPO za pravnike in odvetnike
  Sistem elektronskih pametnih obrazcev za pravnike in odvetnike
 • Portal www.informiran.si
  Internetni servis za izdelavo pravnih dokumentov
 • Spletne storitve (MS Office)


  SEPO za upravne organe
  (Sistem elektronskih pametnih obrazcev za državno upravo)

  Uporabniki storitev državne (javne) uprave se v upravnih postopkih na organe obračajo z vlogami, od katerih so mnoge vnaprej predvidene v obliki obrazcev. Obrazci so sicer namenjeni lažjemu komuniciranju uporabnikov z državo, poleg tega so ob nekaterih na voljo kvalitetna navodila in pojasnila na spletnih straneh upravnih organov, vendar pa osnovni problem ostaja: uporabnik mora obrazec natisniti in nato ročno vpisovati podatke na za to predvidena mesta, pri čemer pogosto ne ve, ali mora izpolniti vsa polja ali samo nekatera, prav tako pa ni deležen nobene interaktivne podpore in vodenja pri samem izpolnjevanju, tako da ne ve, kaj mora vpisovati na posamezna polja (npr.: navodila na portalu upravnih enot so namenjena predvsem celoviti seznanitvi z upravno storitvijo, niso pa v pomoč pri samem izpolnjevanju obrazca).

  Z uporabo SEPO opisane težave uporabnikov odpadejo, saj jih vgrajeni interaktivni vmesnik vodi skozi izpolnjevanje obrazca; to pa hkrati pomeni tudi veliko razbremenitev za upravni organ, čigar uslužbenci so sedaj pogosto preobremenjeni z dajanjem navodil in pojasnil uporabnikom (pogosto enih in istih!), s pošiljanjem nepopolnih vlog v dopolnitev in podobno.

  Sistem je zgrajen tako, da omogoča zapis podatkov, ki jih je uporabnik vnesel v obrazec, v bazo pri upravnem organu (arhiviranje, evidenca itd.) ter kot možnost nadgradnje tudi avtomatično kreiranje osnutkov upravnih odločb in sklepov – kar je tudi končni smisel elektronskega poslovanja. Hkrati pa je to velika dodana vrednost, ki jo sistem SEPO lahko prinese upravnim organom in uporabnikom njihovih storitev.


  SEPO za podjetja
  (Sistem elektronskih pametnih obrazcev za podjetja)

  Številna podjetja morajo pri svojem delovanju komunicirati z uporabniki (fizičnimi in pravnimi osebami), pri čemer gre pogosto za bolj ali manj rutinsko, ponavljajočo se komunikacijo, npr. poslovanje preko obrazcev oz. različnih tipskih dokumentov, pridobivanje podatkov od kupcev oziroma naročnikov, odgovarjanje na reklamacijske zahtevke, poslovni dopisi in podobno. Tudi znotraj podjetja obstaja takšna komunikacija, npr.: pogodbe o zaposlitvi, napoved dopusta, predlogi za racionalnejše poslovanje in podobno.

  Tovrstno komunikacijo lahko SEPO močno olajša in jo naredi uporabnikom prijaznejšo, obenem pa prihrani čas in številne odvečne poti. Omogoča namreč, da si podjetje samo, po lastnih željah in potrebah, izdela inteligentne vprašalnike, ki jih nato objavi na svoji spletni strani ali v intranetu, kjer jih uporabniki (zunanji ali delavci podjetja) lahko izpolnijo, dobljeni dokument pa lahko natisnejo ali pošljejo po elektronski pošti, shranijo v arhiv, shranijo podatke za kasnejše hitrejše izpolnjevanje,…

  Sistem je posebej primeren za mala in srednja podjetja, ki nimajo svojih IT oddelkov, saj omogoča popolni outsourcing, pri katerem podjetje ne potrebuje strežnikov, linij, programerjev in vzdrževanja – gre za (mesečni) najem storitve z minimalnimi operativnimi stroški, kar je za podjetje finančno še posebej ugodno.


  SEPO za pravnike in odvetnike
  (Sistem elektronskih pametnih obrazcev za pravnike in odvetnike)

  SEPO omogoča izdelavo inteligentnih interaktivnih predlog za različne pravne dokumente, kot so pogodbe, zahtevki, tožbe, predlogi, opozorila, pravni dopisi in drugi. Ker se vprašalnik in s tem tudi končni dokument sproti prilagajata uporabnikovim odgovorom, lahko ena (abstraktna) predloga ustreza velikemu številu različnih (konkretnih) dejanskih stanov oziroma življenjskih situacij. Sistem je posebej primeren za dokumente, ki jih pravniki sicer izdelujejo rutinsko (po »šimlih«), kot so npr. predlogi za izvršbo, zemljiškoknjižni predlogi, enostavnejše pogodbe in podobni; po potrebi pa je možno v njem izdelati tudi predloge za bolj kompleksne dokumente, pri kreiranju katerih ima uporabnik na voljo veliko različnih možnosti in izbir. Pametne elektronske predloge dokumentov omogočajo, da je končni pravni dokument prilagojen konkretni situaciji, ki se odraža skozi vnesene podatke.

  Sistem je zaradi opisanih lastnosti primeren za odvetniške in notarske pisarne, saj omogoča, da od strank dobijo potrebne podatke, ne da bi morali biti z njimi v osebnem stiku, omogoča pa tudi, da pravne dokumente izdelujejo zaposleni v pisarni, ki niso pravniki, pravnik pa jih na koncu le pregleda. Prav tako je sistem primeren za pravnike in pravne službe v podjetjih.


  Portal informiran.si
  (Internetni servis za izdelavo pravnih dokumentov)

  V okviru spletnega portala, kjer se bodo srečevali ponudniki in uporabniki znanja, družba razvija posebna orodja za prve, ki bodo sami ali s pomočjo urednikov ustvarjali koristne uporabnine, ter prijazno okolje, v katerem jih bodo uporabniki – potencialno prav vsi uporabniki interneta! – zlahka uporabili v svoje praktične namene. Družba INform vidi svoj komercialni interes v zaračunavanju provizije pri posredovanju znanja ter v ekspanziji na vse svetovne trge s pridobivanjem lokalnih partnerjev, katerim nudi know-how, poslovni model ter specialno programsko opremo za posredovanje pri pretoku znanja. Od današnjih enostavnejših načinov in modulov bo družba pospeševala razvoj vse bolj zahtevnih formatov in vsebine, ki bo temeljila na konceptih umetne inteligence.

  Uporabniki lahko različne dokumente izdelajo sami na portalu www.informiran.si in s tem prihranijo veliko časa, denarja in živcev. Portal www.informiran.si je spletna aplikacija, ki je namenjena izdelavi različnih pravnih dokumentov (pogodbe, zahtevki, obvestila, pritožbe, prijave, tožbe, sklepi, poročila, dopisi…). Program uporabnike vodi pri izdelavi dokumentov s pomočjo pametnih elektronskih predlog. Pri izdelavi oz. izpolnjevanju program uporabnike vodi preko vprašanj. Ob odgovarjanju na zastavljena vprašanja se uporabniku v ozadju gradi dokument, ki je v končni obliki prilagojen njegovim konkretnim potrebam v določeni situaciji. Poleg samega pravnega dokumenta je uporabnik informirani tudi, kaj bo moral v njegovi situaciji še postoriti, poleg izdelave tega dokumenta, da bo rešil svoj problem.

  Vsebine so namenjene vsem, ki potrebujejo kakršenkoli pravni dokument, in sicer tako pravnim kot fizičnim osebam. Vsebuje namreč vsebine za reševanje najrazličnejših življenjskih situacij, v katerih se znajde posameznik ali podjetje.


  Spletne storitve (MS Office)

  V družbi INform smo v sodelovanju s podjetjem Microsoft d.o.o. razvili spletne storitve za MS Office 2003, ki so namenjene tako pravnikom kot tudi laikom, ki iščejo koristne informacije s pravnega področja. Spletne storitve uporabniku omogočajo, da v kateremkoli programu iz skupine MS Office 2003 na preprost in prijazen način (ukaz Alt + desna miškina tipka) prikliče informacijo, ki jo posamezna spletna storitev nudi.

  Če uporabnika npr. zanima, katero okrajno sodišče je krajevno pristojno za neko naselje, v kateremkoli programu skupine MS Office 2003 vpiše ime tega naselja, izbere spletno storitev »Okrajna sodišča – pristojnost« in že čez nekaj trenutkov dobi na zaslon naziv in naslov pristojnega okrajnega sodišča. Če ga npr. zanima, kateri predpis se skriva pod neko kratico, vpiše to kratico, izbere spletno storitev »Kratice predpisov« in na zaslon dobi naziv iskanega predpisa.

  Spletne storitve družbe INform so trenutno: Izpostave AJPES, Kraji po upravnih enotah, Kratice predpisov, Naslovi občin, Območne geodetske uprave, Okrajna sodišča – pristojnost, Naslovi okrožnih državnih tožilstev, Okrožna sodišča – pristojnost in Višja sodišča – pristojnost.

  Spletne storitve si lahko brezplačno namestite z naslova /researchManual.aspx.

   


  Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Preko 500 različnih
dokumentov
  Preko 500 različnih dokumentov
  Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
  Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Popolna varnost vaših podatkov
  Popolna varnost vaših podatkov
  preko 20 let izkušenj
  preko 20 let izkušenj
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov

   

  POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
  Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

  NOVI e-obrazci:

  Sklep o višini regresa
  Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
  Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
  Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
  Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

  STORITVE:


  AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


  ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


  PRIJAVA NA NOVICE:

  Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
  Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  Brezplačna registracija

  Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
  Vse pravice pridržane.


  KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


  NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
  Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

  Secured by PayPal


  UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:  Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.