Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Korona virus SARS-CoV-2
Temeljni dohodek za samozaposlene

Temeljni dohodek za samozaposlene

Eden od ukrepov, ki so posledica izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 je tudi temeljni dohodek, ki bo pripadel samozaposlenim.

V nadaljevanju bomo preverili, kdo je upravičen do temeljnega mesečnega dohodka, kakšni so pogoji, kako boste zanj zaprosili in v katerih primeru bo potrebno pomoč vrniti.

 

Temeljni dohodek

Kdo je upravičen do temeljnega mesečnega dohodka?

Do temeljnega mesečnega dohodka ste upravičeni, če ste:

  • samozaposleni, ki na dan uveljavitve ZZUOOP opravlja dejavnost in je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik,
  • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • kmet, ki je na dan uveljavitve ZZUOOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.
  • verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki je na dan 1. oktobra 2020 vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2) in ima na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost in ki dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

in ne morete opravljati dejavnost, oz. jo (na podlagi lastne ocene) opravljate v zmanjšanem obsegu.

Če za posamezni mesec niste vključeni v zavarovanja za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, ste upravičeni do sorazmernega dela temeljnega dohodka, glede na delež vključitve v zavarovanje. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

 

Kdo ni upravičen do temeljnega mesečnega dohodka?

Do temeljnega mesečnega dohodka niste upravičeni, če:

  • niste imeli registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP,
  • ste imeli na dan uveljavitveZZUOOP, neplačane zapadle davčne obveznosti.

 

Koliko znaša temeljni dohodek za samozaposlene?

Temeljni dohodek znaša 1.100 eurov na mesec za oktober, november in december 2020.

Temeljni dohodek za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 700 eurov na mesec.

Temeljni dohodek za kmete kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 940 eurov na mesec.

Višina temeljnega dohodka za upravičence, ki uveljavljajo po se za posamezen mesec zmanjša za višino izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

Višina temeljnega dohodka za za verske uslužbence znaša 700 eurov na mesec za oktober, november in december 2020. T znesek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

 

Kako oddati vlogo za temeljni dohodek?

Vlogo morate oddati preko sistema e-davkov.

Za oddajo vloge si uredite dostop na svojem računalniku (več) ali na svoji mobilni napravi (več).

Verski uslužbenec mora predložiti tudi izjavo registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, katere član je, o tem, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

 

Kdaj bo izplačan temeljni dohodek?

Če boste vložili vlogo od 1.10. do 31.10. za mesec oktober, boste prejeli temeljni dohodek 10.11.2020.

Če boste vložili vlogo od 1.11. do 30.11. za november ali za oktober in november skupaj, boste prejeli temeljni dohodek 10.12.2020.

Če boste vložili vlogo od 1.12. do 30.12. za december ali za december in november ali za december in oktober ali za vse tri mesece skupaj, boste prejeli temeljni dohodek 10.1.2021.

Če boste vložili vlogo za več mesecev skupaj, boste tudi nakazila za posamezne mesece v enem nakazilu.

V primeru podaljšanja ukrepov velja, da se izjavo za mesece, za katere se ukrep podaljša, vloži do zadnjega dne v mesecu, za katerega se ukrep podaljša, FURS pa izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka nakaže do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Bo potrebno temeljni dohodek vrniti?

Izjava, da zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti in na podlagi katere ste upravičeni do temeljnega mesečnega dohodka, je informacija javnega značaja in bo javno objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. avgusta 2020.

Če ta pogoj presežete, je potrebno pomoč vrniti. V tem primeru obvestite Finančno upravo RS (FURS) najkasneje do:

  • roka za predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020 oziroma,
  • roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.

Na podlagi obvestila bo FURS izdal odločbo o vračilu prejete pomoči, ki jo boste lahko vrnili brez obresti v roku 30 dni po prejemu odločbe.

Prav tako bo potrebno vrniti pomoč v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020. Vrniti bo potrebno prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

Kdaj bo izplačan temeljni dohodek za verske uslužbence?

Verski uslužbenci, ki bodo vložili od 1. novembra do 30. novembra 2020 za oktober ali za november ali za oktober in november skupaj, nakaže FURS mesečni temeljni dohodek 10. decembra 2020.

Če vloži izjavo od 1. decembra do 31. decembra 2020 za oktober ali za november ali za december ali za oktober in november skupaj ali za november in december skupaj ali za oktober in december skupaj ali za vse tri mesece skupaj, FURS nakaže mesečni temeljni dohodek do 10. januarja 2021.

Več o tem:
Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.