Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Kdaj je delavec upravičen do nadomestila za brezposelnost?

Kdaj je delavec upravičen do nadomestila za brezposelnost?

Kdaj delavcu pripade nadomestilo za brezposelnost? Eden od pomembnih kriterijev je način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Splošno pravilo je, da delavcu nadomestilo ne pripada, v kolikor je s prenehanjem zaposlitve soglašal oz., v kolikor je razlog za odpoved na njegovi strani. Seveda pa tudi to pravilo pozna izjeme.

V nadaljevanju bomo preverili, kako lahko delavcu preneha zaposlitev, da je še vedno upravičen do nadomestila za brezposelnost.

 

Razlog za odpoved ne sme biti na strani delavca

Delavec lahko kadarkoli, brez da bi za to potreboval razlog, poda odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vendar pa delavcu v primeru takšne odpovedi ne pripada nadomestilo, razen v posebnih primerih, ki jih bomo pojasnili v nadaljevanju.

e-obrazec e-obrazec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Več o tem:
Prav tako delavcu ne pripade nadomestilo, v kolikor:
 • z delodajalcem podpiše sporazum o prenehanju zaposlitve,
 • delodajalec poda redno odpoved iz krivdnega razloga,
 • delodajalec poda redno odpoved iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, s ponudbo nove, ustrezne zaposlitve, ki jo je delavec zavrnil,
 • delodajalec poda izredno odpoved,
 • delodajalec prenosnik poda izredno odpoved, ker je delavec odklonil prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku;
 • je delodajalec podal nezakonito redno odpoved, delavec pa ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva;
 • je delavec pred upokojitvijo, kateremu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
 • delavec v času odpovednega roka neupravičeno odkloni novo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, ki mu jo ponudi delodajalec ali zavod pri drugem delodajalcu,
 • mu je prenehala funkcija ali imenovanje nosilca javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, pa delavec ni uveljavljal pravice do vrnitve na delo skladno s predpisi, ki to omogočajo.

Dodatno pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine ali pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Več o tem:

 

Izjeme, ko delavcu pripade nadomestilo

Kljub navedenemu zgoraj, pa delavcu pripade nadomestilo, ko:

 • redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom,
 • redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ker so se mu pri spremembi delodajalca, iz objektivnih razlogov poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi;
 • gre za enega od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ki je uveljavil pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo, ko mu ta pravica preneha.

 

Pri kakšni odpovedi delavcu pripade nadomestilo?

Delavcu pripade nadomestilo za brezposelnost, ko gre za redno odpoved iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti delavca

Več o tem:
  Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Prav tako mu pripada nadomestilo v koliko mu delodajalec ob redni odpovedi ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za neustrezno zaposlitev.

Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi ponudbo nove pogodbe

  Odpoved pogodbe o zaposlitvi ponudbo nove pogodbe
Odpoved pogodbe o zaposlitvi ponudbo nove pogodbe
Več o tem:

V kolikor delodajalec hudo krši določbe delovnega razmerja in gre za eno od kršitev, določenih v 111. členu Zakona o delovnih razmerjih, kot je neplačilo plače, prispevkov, ipd., lahko delavec poda izredno odpoved in je prav tako upravičen do nadomestila za brezposelnost.

e-obrazec e-obrazec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Več o tem:
  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Prav tako delavcu pripade nadomestilo ob poteku delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

Več o tem:
  Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas
Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

Do denarnega nadomestila so upravičeni tudi delavci, ki jim delovno razmerje preneha zaradi odpovedi zaradi začetka stečajnega postopka oziroma prisilne likvidacije, če so odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcev predvidene v načrtu finančnega prestrukturiranja v prisilni poravnavi oz. če je odpoved posledica smrti delodajalca – fizične osebe.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Pravna pomoč:

 

e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.